VanMeurshof Exterieur View7 LR

Visie

Alle woningen zijn verkocht! 
Jouw woning nog niet gevonden? Schrijf je in op HoeWonen!

Helemaal nieuw
met een knipoog
naar toen

Jelle van Boggelen en Mark Siebers van GROOSMAN architecten hebben het ontwerp van de woningen en het appartementengebouw gemaakt en is betrokken bij het beeldkwaliteitsplan van het nieuwe centrum in Heerde. We gaan met Jelle in gesprek. Jelle kan zo beeldend vertellen dat je de nieuwe situatie gelijk voor je ziet.

“Voordat we het ontwerp van de woningen hebben gemaakt, bedachten we eerst hoe het centrum eruit moest komen te zien. Dit hebben we vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Daarmee leg je voor iedereen vast wat de gewenste uitstraling en kwaliteit is. Het plan bevat richtlijnen en voorschriften voor de architectuur en de inrichting van het landschap. We maakten dit plan om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk met alle andere ontwikkelpartijen een samenhangend en aantrekkelijk beeld creëren dat past bij de identiteit van Heerde. De nadruk lag hierbij op het activeren en compact maken van het centrum, waar wordt uitgenodigd tot ontmoeten.”

Wonen langs een gezellige autovrije wandelroute

Het Van Meurspark met schitterende, oude bomen is altijd een pareltje geweest, maar verbinding tussen het centrum en het park was niet logisch. “Om de gemeentewerf stonden hekken, dus je werd niet uitgenodigd om vanuit het dorp met een koffie en een broodje naar het park te wandelen en daar even rustig te zitten”, legt Jelle uit. “Straks is dat wel zo. En het leuke is dat de nieuwe woningen van Van Meurshof langs de wandelroute liggen die van het centrum naar het park voert. De bebouwing begeleidt de route van het park naar het centrum met een duidelijke zichtlijn naar de kerk. Daardoor is de nieuwbouw nog meer lokaal verankerd.”

Subtraction 5

Van Meurshof ligt op een prominente plek in het dorp. Iedereen zal het buurtje straks kennen. Nu is architectuur altijd belangrijk, maar dit feit maakt wel dat je echt goed moet kijken naar de historie om tot een ontwerp te komen dat goed aansluit bij de bestaande bebouwing én opvalt door haar schoonheid.

Mooi passend bij 
het bestaande dorp

Een nog leuker dorpshart voor 
Heerde…

“Ik ben blij met het participatietraject dat met de buurt is gehouden. Dit ging weliswaar vooral over de openbare ruimte, maar ook heb ik de input mee kunnen nemen in het ontwerp. De woningen hebben, net als verderop in het dorp, allemaal een eigen gezicht en dat terwijl er wel een aantal woningen van binnen hetzelfde zijn. Met verschillende goothoogtes, een rijk pallet van kleurcombinaties en accenten in het metselwerk hebben we veel variatie kunnen maken.

 Waar het ene huis een lichte steen en een donkere dakpan krijgt, krijgt het andere huis een donkere steen en een oranje dakpan. Alle stenen zijn gemêleerd en hebben een handvorm, waarmee ze direct verwijzen naar de historische panden in het dorp. Ook de roedes in de ramen zijn typisch voor een dorpse bebouwing. Doordat alle woningen samengesteld zijn uit hetzelfde kleurenpallet ontstaat er een harmonieus en aantrekkelijk geheel. Ook het appartementengebouw, dat net zo hoog is al de twee-onder-een-kapwoningen, wordt opgetrokken in dezelfde tinten. 

Als Jelle over een paar jaar een rondje door het centrum loopt hoopt hij een levendige verbinding aan te treffen tussen het park en het centrum, waar bewoners zicht thuis voelen. “En dat ze genieten van de plek waar ze wonen, doordat de route door Van Meurshof levendig is. Hoe mooi zou het zijn als het Van Meurspark en het Van Meurshof echt onderdeel van het dorp zijn geworden.”

Herontwikkeling centrum
Ambitie
Levendig en compact
Markante entrees
Ontspannen verblijven
Goed bereikbaar
Autoluw centrum
Unieke kwaliteit van uitstraling en aanbod
Prettig woonklimaat
Aantrekkelijk groen

Herontwikkeling centrum

Al langere tijd zijn er plannen om het centrum van Heerde te ontwikkelen. Samen met een aantal ontwikkelende partijen werkt de gemeente Heerde aan een goede en duurzame inrichting van de openbare ruimte en voldoende parkeergelegenheid voor het dorpscentrum van Heerde. De locatie ‘oude gemeentewerf’ wordt herontwikkeld door Van Wijnen. Naast de 16 koopwoningen Van Meurshof, komt hier een kleinschalig appartementengebouw met sociale huurwoningen voor Triada. De andere drie locaties, zoals de voormalige ABN-locatie, Van den Belt en Van Setten/Van Loenen, zijn in handen van andere particuliere grondeigenaren.’

Ambitie

De ambitie vanuit de gemeente is om samen met een aantal ontwikkelende partijen het centrumgebied van Heerde om te vormen tot een comfortabel en herkenbaar winkelgebied. Een dorpshart waar bewoners naartoe gaan voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook dé plek is waar bewoners én bezoekers graag willen zijn. Het is een dorpshart waar regelmatig wat te beleven valt met een aangename en eigen Heerdese sfeer.

Levendig en compact

Winkels, horeca en voorzieningen liggen rondom het centrale dorpsplein en vormen daarmee een compact centrum. Deze concentratie van functies versterkt de levendigheid en aantrekkingskracht van het centrum. In het compacte centrum kunnen bezoekers niet alleen terecht voor boodschappen (dagelijks en niet-dagelijks), een drankje en een hapje, maar ook voor diverse evenementen en de wekelijkse markt.

Markante entrees

Dankzij de keuze voor een compacter centrum kunnen de entrees van het centrum samenvallen met de groene Brink, het plein voor het raadhuis en de bomengroep halverwege de Bonenburgerlaan. Dit zijn bijzondere plekken en daardoor ook echte markeringen van het centrumgebied. Ze hebben een groene uitstraling en de omliggende bebouwing heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Ontspannen verblijven

Door de inrichting van de openbare ruimte is het compacte centrumgebied een plek waar het ontspannen verblijven en recreëren is. Op en rondom het dorpsplein is er ruimte voor terrassen en ontmoeting. De inrichting van de winkelstraten is zodanig dat fietsers en wandelaars volop ruimte hebben en dat de auto te gast is. Ook zijn er plekken waar je op een bankje kunt zitten, bijvoorbeeld om even een ijsje of een visje te eten.

Goed bereikbaar

Het centrum van Heerde is goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. Er is voor hen voldoende beweegruimte en daarnaast zijn goede stallingsvoorzieningen voor fietsen aanwezig. Ook met de auto blijft het centrum bereikbaar. Bij binnenkomst worden de auto’s naar de diverse parkeerlocaties in de directe nabijheid van het compacte centrum geleid. Omdat deze parkeerlocaties hoofdzakelijk direct achter de winkels liggen, zijn de winkels direct en gemakkelijk bereikbaar.

Autoluw centrum

Gestreefd wordt naar een verminderde aanwezigheid van de auto in het compacte centrum, waarbij de auto als gast welkom blijft. Grootschalige parkeerlocaties bevinden zich buiten het centrumgebied en de wegen door het centrum zijn onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Door deze ‘autoluwheid’ verbetert de ruimtelijke kwaliteit en het verblijfsklimaat in het compacte centrum.

Unieke kwaliteit van uitstraling en aanbod

De uitstraling van de panden in het centrum is hoogwaardig en karakteristiek. De bebouwing heeft een eigen, Heerdese sfeer die wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, een dorpse maat en schaal en passend materiaalgebruik. Oude, sfeerbepalende panden worden behouden en nieuwe en gerenoveerde panden versterken de bestaande kwaliteiten, zonder dat er alleen 'historiserend' gebouwd wordt. Het huidige aanbod van winkels, horeca en voorzieningen in het centrumgebied is divers en voor een belangrijk deel zijn het lokale en/of streekgebonden ondernemers. Dit gevarieerde en lokale karakter van het aanbod vormt een unieke kwaliteit die behouden en versterkt moet worden.

Prettig woonklimaat

In en rondom het centrum is het goed wonen. In het compacte centrum zijn verschillende woningtypes aanwezig, hoofdzakelijk op de bovenverdiepingen van panden. Daarnaast zijn de Stationsstraat, het middendeel van de Bonenburgerlaan en het begin van de Zwolseweg langzaam veranderd in prettige dorpse straten met hoofdzakelijk een woonfunctie.

Aantrekkelijk groen

Het compacte centrum heeft een groen karakter. Aan de voorzijde van het raadhuis en op de locatie van de voormalige gemeentewerf is een verbinding met het Van Meurspark ontstaan. Daarnaast verbindt het groen in het compacte centrum de Brink en het Van Meurspark.

Een content heading

Een content hoofd tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Alle woningen zijn verkocht! 
Jouw woning nog niet gevonden? Schrijf je in op HoeWonen!